Photo by Martin Corlazzoli

Virtuele Wetenschapscollecties van Vlaanderen

Ontdek de uitgebreide collecties van gedigitaliseerde specimens van botanische tuinen, arboreta, herbaria en meer.

DiSSCo is een nieuwe onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse voor het fysiek en digitaal beheren van Europese natuurwetenschappelijke collecties met een overkoepelend management- en toegangsbeleid. Om de collecties beter zichtbaar en bruikbaar te maken, moeten de bijbehorende gegevens en media beter vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar (FAIR) worden. DiSSCo vertegenwoordigt de grootste formele overeenkomst ooit tussen natuurhistorische musea, botanische tuinen, dierentuinen, universiteiten en andere instituten met collecties, en maakt het mogelijk een gefragmenteerd landschap om te vormen tot een geïntegreerde kennisbasis. DiSSCo Vlaanderen richt zich op biologische, antropologische en geologische collecties, bestaande uit geconserveerde, levende, moleculaire en weefselcollecties. Kleinere laboratorium- en verweesde collecties maken volledig deel uit van deze aanvraag om ook hun juiste conservatie en herbruikbaarheid te garanderen. De hele workflow, van het bemonsteren van specimens in het veld tot hun digitalisering en online publicatie voor hergebruik van hun digitale informatie, zal aan bod komen met het oog op degelijk collectiebeheer. De visie is om Europese natuurwetenschappelijke collecties een centrale plaats te geven in datagestuurde wetenschappelijke excellentie en innovatie op het gebied van biodiversiteits- en milieuonderzoek, klimaatverandering, voedselzekerheid, gezondheid en de bio-economie.