Foto door Karin Borghouts

Over

Welkom bij de wetenschapscollecties! Dit portaal heeft als doel om alle gedigitaliseerde collecties gemakkelijk toegankelijk te maken en samenwerking te bevorderen voor onderzoek en innovatie.

DiSSCo Flanders PowerBI dashboard

De DiSSCo Flanders use-case heeft regionale Vlaamse collecties onderzocht door middel van een enquête. Ondek hier de bevindingen van dit onderzoek naar natuurwetenschappelijke collecties en krijg inzicht in de historische en actuele staat van de biodiversiteit. Het gebruik van een PowerBI-dashboard voor de grafische weergave van de collecties verhoogt de zichtbaarheid ervan voor zowel wetenschappers als beleidsmakers.


DiSSCo Flanders Consortium

alt text

Het consortium bestaat uit Vlaamse universiteiten, onderzoeksinstellingen en een vereniging van botanische tuinen en arboreta. Bij het project horen de federale Belgische collecties om afgestemde beleidslijnen en procedures te garanderen.